Dr.sc. MOM Implantology M.sc. DARKO SLOVŠA DR.MED. DENT.

Dr. Slovsa Poliklinika Smile Opatija | Dr.sc. mr.sc. MOM Darko Slovša dr. med. dent.

Edukacija nikada ne prestaje

Dr.sc. MOM M.sc Darko Slovša

Diplome Dr. Slovsa

Dr. Slovša - Educira i Druge STomatologe i kirurge na području implantologije

Edukacija u Smile Klinikama

Edukacija u Smile Klinikama

Tema : ProArch® – zbrinjavanje bezubosti

Dr. Slovsa Poliklinika Smile Opatija | Dr.sc. mr.sc. MOM Darko Slovša dr. med. dent.

Edukacija nikada ne prestaje

Dr.sc. MOM M.sc Darko Slovša

Diplome Dr. Slovsa
Diploma Stomatologije Njemačka
Diploma Stomatologije Njemačka
Specijalizacija za oralnog kirurga
Specijalizacija za oralnog kirurga
Doktorski rad "Summa cun laude"
Doktorski rad
Odobrenje za rad
Diploma Stomatologije Hrvatska
Specijalist Implantologije DGZI
Specijalist Implantologije DGZI
Master of Oral medicine
Master of Oral medicine
Nostrifikacija HR
Nostrifikacija HR
Master of science
Master of science
Licensa SLO Kirurg
Licensa SLO Kirurg
Licensa SLO Stomatolog
Licensa SLO Stomatolog
Licensa IT
Licensa IT

Darko Slovša rođen je 10.02.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Zagrebu.
– Od 1991 do 1999 radi kao medicinski tehničar u Berlinu.
– Stomatološki fakultet u Berlinu (Benjamin Franklin) upisuje 1993. godine, a na istom je i diplomirao 27. siječnja 1999 godine.
– Od 03/1999 do 09/1999 radi kao stomatolog asistent u Stuttgartu kod dr. Kružića
– Od 09/1999 do 10/2000 radi u bolnici „Paulinen Hilfe“ u Stuttgartu
– Od 10/2000 do 06/2002 radi kao asistent stomatolog u klinici za maksilofacijalnu kirurgiju, čeljusnu kirurgiju, kirurgiju lica i plastičnih operacija u „Katharinenhospital Stuttgart
– Od 06/2002 do 03/2006 specijalizacija za oralnog kirurga u klinici za čeljusnu kirurgiju, kirurgiju lica i plastičnih operacija u Stuttgart Katharinenhospital a poslije polaganja ispita 30.11.2005 radi do 01.03.2006 kao oralni kirurg u istoj klinici.
– 02/2006 završen doktorski znanstveni rad koji je trajao 3 godine sa ocjenom «magna cum laude» na temu : stanično biološka pretraga za djelovanje biokativnog lasera na ljudske gingiva-fibroblaste
– Od 03/2006 do 09/2006 radi kao oralni kirurg kod dr. Kružića u Stuttgartu
– Od 10/2006 – 10/2007 radi kao oralni kirurg – partner u Poliklinici dr. Gressmanna u Neudrossenfeldu (Bayreuth) – Bayern
– Od 09/2007 do 03/2011 radio je kao voditelj kirurgije u Poliklinici Rident u Rijeci.
– Državni ispit položio je 09/2007 godine u Zagrebu.
– 2008 : Priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga u Hrvatskoj
– Svibanj 2009 : polaganje i dobivanje titule « Specijalist implantologie – DGZI» German Board of Oral Implantology
– 
Rujan 2009 : priznavanje titule doktora znanosti dr.sc.
– 
01/2011 : priznavanje specijalizacije za oralnog Kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Sloveniji, postaje clan Zbornice Slovenskih Ljecnika
– 10/2011 : polaganje i dobivanje titule”Master of oral medicine in implantology” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.
– 11/2011 : priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Italiji.
– 2013 : polaganje i dobivanje titule”Master of science in implantology and dental surgery” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.

Diploma Stomatologije Njemačka
Diploma Stomatologije Njemačka
Specijalizacija za oralnog kirurga
Specijalizacija za oralnog kirurga
Doktorski rad "Summa cun laude"
Doktorski rad
Odobrenje za rad
Diploma Stomatologije Hrvatska
Specijalist Implantologije DGZI
Specijalist Implantologije DGZI
Master of Oral medicine
Master of Oral medicine
Nostrifikacija HR
Nostrifikacija HR
Master of science
Master of science
Licensa SLO Kirurg
Licensa SLO Kirurg
Licensa SLO Stomatolog
Licensa SLO Stomatolog
Licensa IT
Licensa IT
Oralni kirurg
Oralni kirurg

Darko Slovša rođen je 10.02.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Zagrebu.
– Od 1991 do 1999 radi kao medicinski tehničar u Berlinu.
– Stomatološki fakultet u Berlinu (Benjamin Franklin) upisuje 1993. godine, a na istom je i diplomirao 27. siječnja 1999 godine.
– Od 03/1999 do 09/1999 radi kao stomatolog asistent u Stuttgartu kod dr. Kružića
– Od 09/1999 do 10/2000 radi u bolnici „Paulinen Hilfe“ u Stuttgartu
– Od 10/2000 do 06/2002 radi kao asistent stomatolog u klinici za maksilofacijalnu kirurgiju, čeljusnu kirurgiju, kirurgiju lica i plastičnih operacija u „Katharinenhospital Stuttgart
– Od 06/2002 do 03/2006 specijalizacija za oralnog kirurga u klinici za čeljusnu kirurgiju, kirurgiju lica i plastičnih operacija u Stuttgart Katharinenhospital a poslije polaganja ispita 30.11.2005 radi do 01.03.2006 kao oralni kirurg u istoj klinici.
– 02/2006 završen doktorski znanstveni rad koji je trajao 3 godine sa ocjenom «magna cum laude» na temu : stanično biološka pretraga za djelovanje biokativnog lasera na ljudske gingiva-fibroblaste
– Od 03/2006 do 09/2006 radi kao oralni kirurg kod dr. Kružića u Stuttgartu
– Od 10/2006 – 10/2007 radi kao oralni kirurg – partner u Poliklinici dr. Gressmanna u Neudrossenfeldu (Bayreuth) – Bayern
– Od 09/2007 do 03/2011 radio je kao voditelj kirurgije u Poliklinici Rident u Rijeci.
– Državni ispit položio je 09/2007 godine u Zagrebu.
– 2008 : Priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga u Hrvatskoj
– Svibanj 2009 : polaganje i dobivanje titule « Specijalist implantologie – DGZI» German Board of Oral Implantology
– 
Rujan 2009 : priznavanje titule doktora znanosti dr.sc.
– 
01/2011 : priznavanje specijalizacije za oralnog Kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Sloveniji, postaje clan Zbornice Slovenskih Ljecnika
– 10/2011 : polaganje i dobivanje titule”Master of oral medicine in implantology” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.
– 11/2011 : priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Italiji.
– 2013 : polaganje i dobivanje titule”Master of science in implantology and dental surgery” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.

specijalizacije za terapije kroničnih bolova 
Specijalizacija za terapije kroničnih bolova 
Specijalist implantologije DGZI
Specijalist implantologije DGZI
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Khoury tehnika augmentacije
Khoury tehnika augmentacije
Botox 2015
Botox 2015
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri

DODATNE IZOBRAZBE :
– 10/2003 polaganje A-diplome od Europske Akademije za Akupunkturu (trajanje obrazovanja 2 godine) za klasičnu kinesku akupunkturu i akupunkturu uha (aurikularnu medicinu)
– 10/2004 polaganje specijalizacije za terapije kroničnih bolova (trajanje 1,5 godinu) , napredne tehnike rješavanja bolova
– Od 03/2001 do 03/2006 specijalizacija za oralnog kirurga u Katharinenhospital u Stuttgartu
– 11/2005 polaganje specijalizacije za oralnog kirurga (trajanje 4 godine)
– 2005 usavršavanje na dentalne CT i MRT aparate (Newtom, I-Cat Kawo, 3D Exam, Kodak Iluma Cone Beam CT
– 2007 polaganje tečajeva za 3D Navigaciju i Implatologiju (Nobel Guide…)
– Član Bone Management Network
– 2009 zavrsena dodatna specijalizija na temu rješavanja i terapije koštanih defekata i stjecanje prava na vođenje edukacije za Bone Management
– stjecanje prava educiranja stomatologa u početnim i naprednim tehnikama (Bone Management Competence Center)
– 2009 polaganje i dobivanje titule « Specijalist implantologie – DGZI» German Board of Oral Implantology i prava na edukaciju implantologa po smjernicama DGZI-a
– 2010 polaganje naprednih tehnika uzimanja koštanih blokova po tehnici od Prof. Khourya (kompletna edukacija na temu koštanih i periodontalnih defekata)
– 2011 stjecanju titule „Master of Oral Medizine in the Implantology“ na Muenster Univerzitetu u Njemačkoj (2 godišnji program)
– 2015 Estetika Lica (Botox, Filleri i Plazma)

specijalizacije za terapije kroničnih bolova 
Specijalizacija za terapije kroničnih bolova 
Specijalist implantologije DGZI
Specijalist implantologije DGZI
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Laser 2014
Laser 2014
Bone Management
Bone Management
Khoury tehnika augmentacije
Khoury tehnika augmentacije
Botox 2015
Botox 2015
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri
Teosyal Filleri

DODATNE IZOBRAZBE :
– 10/2003 polaganje A-diplome od Europske Akademije za Akupunkturu (trajanje obrazovanja 2 godine) za klasičnu kinesku akupunkturu i akupunkturu uha (aurikularnu medicinu)
– 10/2004 polaganje specijalizacije za terapije kroničnih bolova (trajanje 1,5 godinu) , napredne tehnike rješavanja bolova
– Od 03/2001 do 03/2006 specijalizacija za oralnog kirurga u Katharinenhospital u Stuttgartu
– 11/2005 polaganje specijalizacije za oralnog kirurga (trajanje 4 godine)
– 2005 usavršavanje na dentalne CT i MRT aparate (Newtom, I-Cat Kawo, 3D Exam, Kodak Iluma Cone Beam CT
– 2007 polaganje tečajeva za 3D Navigaciju i Implatologiju (Nobel Guide…)
– Član Bone Management Network
– 2009 zavrsena dodatna specijalizija na temu rješavanja i terapije koštanih defekata i stjecanje prava na vođenje edukacije za Bone Management
– stjecanje prava educiranja stomatologa u početnim i naprednim tehnikama (Bone Management Competence Center)
– 2009 polaganje i dobivanje titule « Specijalist implantologie – DGZI» German Board of Oral Implantology i prava na edukaciju implantologa po smjernicama DGZI-a
– 2010 polaganje naprednih tehnika uzimanja koštanih blokova po tehnici od Prof. Khourya (kompletna edukacija na temu koštanih i periodontalnih defekata)
– 2011 stjecanju titule „Master of Oral Medizine in the Implantology“ na Muenster Univerzitetu u Njemačkoj (2 godišnji program)
– 2015 Estetika Lica (Botox, Filleri i Plazma)

Mikro kirurgija
Mikro kirurgija
Mikro kirurgija
Mikro kirurgija
Implantologija
Implantologija
Expert Simpozij Implantology 2009
Expert Simpozij Implantology 2009
Microplant Implantati
Microplant Implantati
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Bone Management
Aesthetic
Aesthetic
Straumann ITI
Straumann ITI
Straumann Implantology Live OP
Straumann Implantology Live OP
Impla Implantati
Impla Implantati
Nobel Implantati
Nobel Implantati
Komet Implantati
Komet Implantati
Bone Management
Bone Management
Straumann Implantati ITI
Straumann Implantati ITI
Dental College
Dental College
Straumann ITI 2014
Straumann ITI 2014
Cad Cam 2015
Cad Cam 2015
Botox 2015
Botox 2015
Piezzo Surgery
Piezzo Surgery
Microsurgery Training
Microsurgery Training
Advanced Anterior Implantology
Advanced Anterior Implantology
Periodontology
Periodontology
Sinus Floor Elevation
Sinus Floor Elevation
Regenerative Periodontal Surgery
Regenerative Periodontal Surgery

RAZNE EDUKACIJE :
17.04.02 – ITI – Straumann – Dental Implant System – predstavljanje sistema i workshop – Stuttgart – Germany
07.06.-08.08.02 – Praktični trening u Mikrokirurgiji – Muenchen – Germany
22.02.-23.02.02 – Kirurške osnove implantologije sa Live OP – Saarland – Germany
29.06.02 – Kirurške tehnike šivanja u stomatologiji – Muenchen Germany
17.07.02 – Botox, Kollagen, New Fill – Aesthetik by Lumenis – Stuttgart – Germany
29.11.-30.11.02 – Augmentativni postupci sa Live OP – Freiburg – Germany
07.12.02 – Kirurgija mekog tkiva za stomatologe – Regensburg – Germany
13.05.06 – MicroPlant Workshop početni seminar – Villingen – Germany
19.10.-21.10.06 – Nobel Biocare World Tour – Dresden – Germany
24.11.-25.11.06 – Nobel Guide Kurs za stomatologe – Westerburg – Germany
17.01.07 – Korištenje Laserske Tehnike u stomatologiji
31.11.07 – Timski rad u implantologiji – Bayreuth – Germany
27.01.08 – od Bone Spreadinga do stavljanja implantata sa 3D augmentacijom kosti i Piezzosurgery – Witten – Germany
26.09.-30.09.08 – Treninzi rukovanja sa kosti „Bone Management Training Course Part I-IV“ – Chiemsee Akademie – Germany
27.09.08 – Bone Management – KZV Bayern
10.05.09 – 3D Rekonstrukcija tvrdog i mekog tkiva sa Live Demo na životinjskim preparatima
25.01.10 – regenerativna parodontalna kirurgija „Regenerative Periodontal Surgery“ – Zell am See – Austria
26.01.10 – implatologija u fronti „Advanced Anterior Implant Surgery“ – Zell am See – Austria
27.01.10 – operacija Sinusa „Sinus Floor Elevation“ – Zell am See – Austria
28.01.10 – mikrokirurgija u oralnoj kirurgiji i parodontologiji „Microsurgical Training“ – Zell am See – Austria
29.01.10 – kirurgija sa ultrazvučnim instrumentima „Piezzosurgery in Oral surgery“ – Zell am See – Austria
29.04.-30.04.10 – Tehnike Augmentacije : Augmentation procedures part I „Bone grafting and soft tisse management“ Olsberg – Germany
27.05.-29.05.10 – Tehnike Augmentacije : Augmentation procedures part V „Advanced training program on bone grafting and soft tisse management with hands on training on human cadavers“ – Olsberg – Germany
16.06.-18.06.10 – Tehnike Augmentacije : Augmentation procedures part IV „Implantation, Bone Augmentation, Soft Tissue, Management and Prosthodontic Restauration in the daily office : System FRIALIT 2 and XIVE“ Olsberg – Germany
02.11.-04.11.10 – Implantacija i augmentativne procedure (post graduate Master program) Münster – Germany
24.01.11 – “Implant Superstructures” – Zell am See – Austria
25.01.11 – “Computer-navigated Implant Placement” – Zell am See – Austria
25.01.10 – operacija Sinusa „Sinus Floor Elevation“ – Zell am See – Austria
26.01.10 – “Advanced Anterior Implant Surgery” – Zell am See – Austria
27.01.10 – “Innovative Approaches in Plastic Periodontal Surgery” – Zell am See – Austria
28.01.10 – “Socket Preservation” – Zell am See – Austria

Tema : Implantologija i komplikacije
Tema : Implantologija i komplikacije
Tema II : Implantologija u mandibuli
Tema II: Implantogija u fronti (estetska zona)
Tema : Komplicirani slučajevi u Implantologiji, moguće komplikacije i njihovo sprječavanje
Sinuslift i transplantati s nepca
Novosti kod sinus operacija
Tema : Novosti kod sinus operacija
Tema : Komplicirani slučajevi u Implantologiji, moguće komplikacije i njihovo sprječavanje
Sinuslift i transplantati s nepca
Tema: Implantologija u prednjem području
Tema: Implantologija u prednjem području
Tema II : Implantologija u mandibuli
Tema II: Implantogija u fronti (estetska zona)
Megagen 2017 | Dr.sc. mr.sc. MOM Darko Slovša dr. med. dent.

Bio je predavač na slijedećim kongresima :

– 10.06.-13.06.09 Vis : Komiža – Internacionalni kongres – Tema : Implantologija i komplikacije
– 22.10.-24.10.09 Zadar : Internacionalni kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju – Tema : Komplikacije u implantologiji i njihova prevencija
– 21.05.-22.05.10 Opatija : Internacionalni kongres „Perioimplant 2“ – Tema I : Implantologija u mandibuli (implantologija u interforaminalnom prostoru)
– 21.05.-22.05.10 Opatija : Internacionalni kongres „Perioimplant 2“ – Tema II: Implantogija u fronti (estetska zona)
– 10.06.-12.06.10 Hvar : International Dental Congress Croatia – Tema : Komplicirani slučajevi u Implantologiji, moguće komplikacije i njihovo sprječavanje
– 10.06.-12.06.10 Hvar : International Dental Congress Croatia – Workshop : Sinuslift i transplantati s nepca
– 07.05.11 Opatija : Kvarneski dani 2011 (Hrvatska komora dentalne medicine) – Tema : Današnje tehnike elevacije dna maksliarnog sinusa i sprječavanje mogućih komplikacija
– 06.10.-08.10.11 Opatija : Internacionalni kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju – Tema : Nove tehnike otvaranja Sinusa
– 09.11.-10.11.11 Zagreb : 1 ICX International Congress – Tema : Novosti kod Sinus operacija
– 15.05.15  Ljubljana : Congress – Tema : Peri-implantitis
-2017 : Megagen – Tema : Sinus komplikacije i njihovo spriječavanje

VIS
VIS
VIS
VIS
HVAR
HVAR
Kvarnerski dani 2009
Kvarnerski dani 2009
Kvarnerski dani 2010
Kvarnerski dani 2010
Begovo
2010
Quientensenssence
Quientensenssence
Perioimplant 2018
Perioimplant 2018
BLX
BLX
Kvarnerski dani 2012
Kvarnerski dani 2012
Skeneri
Skeneri
Fotona 2014
Fotona 2014
Perioimplant
Perioimplant
Esthetics
Esthetics
Ivoclar
Ivoclar
3M
3M
Full Digital Madrid
Full Digital Madrid

– sudjelovao je na slijedećim kongresima i simpozijima :
– 31.10.-01.11.03 Koeln – Germany – 5 Deutscher ITI Kongress
– 19.10.-21.10.06 Dresden – Germany – Nobel Biocare World Tour
– 08.06.-09.06.07 Vis – Croatia – internacionalni kongres
– 25.01.-27.01.08 Witten-Herdecke – Germany – 2 German Bone Management Symposium
– 05.06.-07.06.08 Vis – Croatia – internacionalni kongres
– 07.11.-08.11.08 Zagreb – Croatia – 3 Internacionalni Quintessence kongres
– 25.04.09 Opatija – Kvarnerski dani
– 08.05.-09.05.09 Bonn – Germany – 10 Expertensymposium der DGZI (German Board of Oral Implantology)
– 09.05.09 Witten – Germany – 3 Germany Bone Management Symposium
– 10.06.-13.06.09 Vis – Komiža – Croatia – internacionalni kongres
– 22.10.-24.10.09 Zadar – Internacionalni kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
– 25.01.-29.01.10 Zell am See – Austria – internacionalni kongres – „State of the Art in Surgical Periodontology, Implantology and Endodontology“
– 13.02.10 Begovo Razdolje – Croatia
– 26.02.-27.02.10 Witten-Herdecke – Germany – 4 German Bone Management Symposium
– 24.04.10 Opatija – Croatia – Kvarnerski dani 2010
– 21.05.-22.05.10 Opatija – Croatia -internationalni kongres – Perioimplant 2
– 10.06.-12.06.10 Hvar – Croatia – International Dental Congress Croatia
– 24.01.-28.01.11 Zell am See – Austria – internacionalni kongres – „State of the Art – Surgical & Prosthetic Solutions in Implant Dentistry“
– 15.10.11 – Münster – Germany – 7. IMC Herbst – Symposium ” Zahn versus implantat”

Megagen
Osteobiol
Megagen 2015
Plazma
Teosyal Filleri
Advanced Anterior Implantology

– član je udruge BOC (savez oralnih kirurga Njemačke), DGI (njemački saveza za implantologiju), DGZI (njemački savez za stom. implantologiju), DAIST (njemačka akademija za interdisciplinarnu terapiju bolova), DAAAM (njemačka akademija za akupunkturu i aurikularnu medicinu), HDDI (hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju) , HLZ (hrvatski liječnički zbor), DOC (dental online college)

Aktivno se služi sljedećim implantološkim sistemima :
1. Straumann i Neodent
2. Camlog
3. Braenemark
4. Astra
5. Neoss
6. ICX
7. Straumann
8. Ankylos
9. Impla (Schuetz Dental)
10. Nobel Biocare (inclusive Nobel Guide 3D)

Do sada je uspješno implantirao u svojoj karijeri preko 20.000 implantata. Težište implantologije je smjestio na rješavanje kompliciranih i rizičnih slučajeva (manjak kosti, rizični pacijenti, bone management), Sinus Lift operacije, sve moguće tehnike augmenatcije i nadomjestaka koštanih defekata (3D Augmentacije, GBR, koštani blokovi), kao i rješavanje problematike mekog tkiva (različite tehnike transplantacija) i dobivanje povoljnih uvjeta sluznice. Kroz sve te tehnike uspio je stopu uspješnosti u implantologiji podići na
99,4 %!

NOVINE I ČLANCI O NAMA  :