Splošni pogoji poslovanja

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti Poliklinike Smile određuju način poslovanja, upute, prava i obaveze pacijenata i pružatelja usluga (Poliklinika Smile), načine plaćanja, popuste i ostale odredbe u cilju što boljeg informiranja pacijenata.

UVJETI I NAČINI PLAĆANJA

Usluge Poliklinike Smile moguće je platiti gotovinom, novčanicama u Hrvatskim kunama ili u stranoj valuti uz prethodno mijenjanje u mjenjačnicama ili bankama.

Osim gotovinskog moguće je platiti i bezgotovinskim načinima i to kreditnim ili debitnim karticama, bankovnim doznakama ili putem kredita kojeg nudimo u suradnji sa Privrednom Bankom Zagreb.

Pacijent je dužan odmah po završetku terapije, nakon izlaska iz ordinacije na recepciji ili u uredu za naplatu, u cijelosti podmiriti račun za obavljene usluge.

Plaćanje karticama

 • Visa Premium
 • Diners
 • Maestro
 • Master card
 • VISA
 • VISA electron

Plaćanje gotovinom

 • U kunama

Plaćanje drugim valutama nije moguće. Iste je potrebno promijeniti u ovlaštenim mjenjačnicama ili bankama.

Plaćanje bankovnom doznakom

Pacijent iznimno, račun za obavljene usluge može platiti i bankovnom doznakom, i to u roku od 3 dana od obavljene usluge i izdanog računa. Podaci za plaćanje su;

Primatelj:      Poliklinika Smile d.o.o.

Sjedište:        M. Tita 129, HR-51410 Opatija

OIB:                47399464072

IBAN:              HR0223400091110827509

BIC/SWIFT:   PBZGHR2X

Banka:           Privredna banka Zagreb d.d.

Sjedište:        Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

REZERVACIJA TERMINA ZA OPERATIVNE ZAHVATE

Svaki pacijent dužan je za rezervaciju termina željenog operativnog zahvata napraviti uplatu nepovratnog depozita u iznosu od 20% od ukupnog iznosa ponude i to najkasnije 7 dana prije dogovorenog termina operativnog zahvata. Uplata može biti izvršena virmanom na IBAN Poliklinike Smile, HR02 2340 0091 1108 2750 9, SWIFT PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d., poziv na broj 00, ili osobno, dolaskom u Polikliniku Smile. Preostali dio iznosa ponude ugovorenog zahvata potrebno je uplatiti najkasnije 48 sati prije dogovorenog termina operativnog zahvata, ukoliko pacijent želi ostvariti popust za avansno plaćanje.

U operativne zahvate ulaze svi implantološki i kirurški zahvati u lokalnoj ili općoj anesteziji.

Ukoliko pacijent nije u mogućnosti doći na dogovoreni termin zakazanog operativnog zahvata zbog opravdanih razloga, a pravovremeno je obavijestio Polikliniku Smile najkasnije 48 sati prije zakazanog operativnog zahvata, iznos uplaćenog depozita pacijent može iskoristiti za isti operativni zahvat unutar šest mjeseci od dana otkazivanja. Isti je moguće zamijeniti i za druge usluge Poliklinike Smile. Ukoliko pacijent odustane od zakazanog operativnog zahvata i o tome ne obavijesti Polikliniku Smile, ili obavijesti Polikliniku Smile manje od 48 sati prije dogovorenog termina, uplaćeni depozit u iznosu od 20% od ukupnog iznosa ponude ne vraća se pacijentu i istom se ne daje mogućnost zakazivanja novog termina za uslugu od koje je odustao, kao ni mogućnost zamjene za drugu usluge Poliklinike Smile.

UVJETI I POGODNOSTI ZA UNAPRIJED PLAĆENE PAKETE USLUGA I USLUGA

Pacijent je dužan iskoristiti iznos unaprijed uplaćenih usluga Poliklinike Smile u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja ponude. Ukoliko pacijent u naprijed navedenom roku ne iskoristi sve usluge iz unaprijed uplaćenog paketa, isti nema pravo na povrat novca za usluge koje nije iskoristio. Ukoliko pacijent zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti iskoristiti sve usluge iz uplaćenog paketa, Poliklinika Smile pacijentu daje mogućnost unutar roka od 1 godine od dana izdavanja računa umjesto neiskorištenih usluga iskoristiti druge usluge koje pruža odjel za koje je uplaćen paket tretmana/usluga ili prenijeti neiskorištene usluge na korištenje trećoj osobi. Treća osoba ima pravo iskoristiti tretmane u preostaloj količini koju nije iskoristio osobno pacijent koji je uplatio paket tretmana/usluga i to unutar odjela na kojem je paket uplaćen te unutar preostalog vremenskog razdoblja od godine dana, uz pismenu dozvolu pacijenta sa avansom.

Ukoliko pacijent ne želi iskoristiti uplaćeni paket za niti jednu od gore navedenih mogućnosti, pacijent nema pravo na povrat novca za neiskorištene tretmane/usluge te se oni smatraju iskorištenima u cijelosti. Ukoliko pacijent u roku od 48 sati prije dogovorenog termina unaprijed plaćeni tretman/uslugu ne otkaže, smatra se da je dogovoreni tretman/usluga uredno izvršen/a.

Posebno je važno napomenuti kako je cijena tretmana/usluga koje čine sastavni dio paketa određena u povlaštenom iznosu u odnosu na cijenu koju ti tretmani/usluge imaju izvan paketa te se cijena istih izvan paketa obračunava po cijeni koja je za taj tretman/uslugu u jediničnoj cijeni naznačena u važećem cjeniku Poliklinike Smile u mjesecu kupovine paketa. Poliklinika Smile garantira kvalitetu svakog izvršenog tretmana i pružene usluge, međutim zbog jedinstvenosti ljudskog tijela i individualiziranih reakcija svakog pojedinog organizma, postoji mogućnost da se željeni rezultati ne ostvare ili da se isti ostvare u manjoj mjeri, a posebno ukoliko se pacijent ne pridržava svih koraka koji su potrebni za postizanje cilja izvršenog tretmana i/ili usluge, a s kojima je unaprijed bio upoznat. Pacijent u tom slučaju nema pravo na povrat novca uplaćenog za tretmane i/ili usluge.

Napominjemo kako su sredstva iz uplaćenih predujmova odmah i promptno angažirana u svrhu nabavke potrebnih materijala neophodnih za izvođenje dogovorenih zahvata svakog pojedinog pacijenta koji je predujam platio.
Uplaćeni predujam u cijelosti će pokrivati sve dalje dogovorene radove i zahvate za koje je uplaćen, a da se, u dogovoru sa svakim pojedinim uplatiteljem isti može koristiti, uz uplatiteljevu pisanu suglasnost, isključivo za izvođenje zahvata na drugim pacijentima ili članovima obitelji pacijenta uplatitelja koji je predujam uplatio ukoliko je nabavljeni materijal kompatibilan sa onim radovima i zahvatima koje je potrebno izvršiti na drugom pacijentu na koga se pravo korištenja predujma prenosi.

Također se obavještavaju pacijenti koji su predujam uplatili kako neće biti moguće udovoljiti zahtjevima za povrat predujma budući da će radovi i zahvati koji su ugovoreni i plaćeni biti izvršeni odmah nakon što se za to steknu zdravstveni uvjeti, time da je, kako je već navedeno, uplata odmah iskorištena za pokriće nabavke troškova materijala za svakog pojedinog uplatitelja.

UGRADNJA STRAUMANN ZUBNIH IMPLANTATA

Svaki Straumann implantat nosi garanciju na materijal kojom dokazuje odsutnost bilo kakvih nečistoća materijala, a sama garancija i originalnost implantata dokazuju se uz pomoć Straumann putovnice s jedinstvenim serijskim brojem za svaki ugrađeni implantat. Poliklinika Smile zamjenjuje neintegrirani implantat na trošak Poliklinike Smile isključivo pacijentu kojem je implantat ugrađen u Poliklinici Smile, uz uvjet da se isti pridržavao svih uputa oralnog kirurga Poliklinike Smile i dolazio na redovite post-operativne kontrole.

Straumann ima doživotnu garanciju na implantat, a 10 godina garancije na protetske komponente (abutment i vijak).

PROTETIKA NA IMPLANTATU (KRUNICE, MOSTOVI)

Ukoliko dođe do ispadanja zubnog implantata potrebno je pristupiti zamjeni protetskog rada. Uzimajući u obzir razloge ispadanja implantata ovisit će činjenica tko snosi troškove protetike. Ukoliko je do ispadanja implantata došlo unutar 90 dana od dana obavljenog protetskog liječenja trošak novog rada snosi Poliklinika Smile.

Ukoliko je do ispadanja implantata došlo uslijed neuspjeha zbog loše higijene, nedolaska na kontrole i sličnih nepridržavanja uputa specijalista Poliklinike Smile te razloga na koje nije mogla utjecati Poliklinika Smile trošak novog rada snosi pacijent.

PROTETIKA NA VLASTITOM ZUBU (KRUNICE, LJUSKICE, MOSTOVI)

Ukoliko je do ispadanja protetskog rada došlo neposredno nakon protetskog liječenja, trošak novog rada snosi Poliklinika Smile.

Ukoliko je do ispadanja implantata došlo uslijed neuspjeha zbog loše higijene, nedolaska na kontrole i sličnih nepridržavanja uputa specijalista Poliklinike Smile te razloga na koje nije mogla utjecati Poliklinika Smile trošak novog rada snosi pacijent.

GARANCIJE ZA PROTETSKE RADOVE

Sve metal keramičke krunice, bez metalne krunice, ljuskice, wironit proteze imaju garanciju 2 godine u slučaju da je došlo do odcementiravanja te ispadanja pa stoga i puknuća krunice. Akrilatna proteza ima također garanciju 2 godine ako se radi o trajnoj protezi. Retencijski elementi poput retencijskih kopči, odnosno ankera na protezama, imaju garanciju 2 godine. Garancija se ne odnosi na privremene krunice, mostove i mobilne proteze kao privremena rješenja.

GARANCIJE NA RESTORATIVNE I ENDODONTSKE ZAHVATE

Svi kompozitni ispuni imaju garanciju 1 godinu, dok keramički ispuni (inlay, onlay, overlay) imaju garanciju 2 godine.

Za punjenje korijenskog kanala i reviziju punjenja korijenskog kanala nema jamstva zbog visokog rizika uslijed individualnih varijacija u morfologiji korijenskih kanala.

JAMSTVO NIJE VAŽEĆE UKOLIKO:

 • se pacijent ne pridržava uputa pružatelja usluge o održavanju oralne higijene,
 • pacijent ne održava higijenu odgovarajućim proizvodima prema preporuci pružatelja usluge,
 • pacijent neispravno koristi i ne održava mobilne protetske nadomjeske,
 • pacijent ne dolazi na redovite kontrole najmanje jednom u 3 ili 6 mjeseci ovisno o procjeni i uputi pružatelja usluge,
 • pacijent ne prihvati terapiju koju je potrebno provesti u slučaju da se na kontroli utvrdi mogućnost razvoja bolesti koje bi kompromitirale rad,
 • se pacijentu nakon završetka pružene zdravstvene usluge dijagnosticira bolest zuba ili okolnog tkiva, zbog koje je potrebno provesti liječenje prilikom kojeg je nužno u cijelosti ukloniti ili djelomično oštetiti rad (npr. parodontna bolest, pulpitis, cista, periapikalni proces), a koje nije vidljivo tijekom terapije,
 • dođe do nastanka opće bolesti koja ima utjecaj na žvačni sustav pacijenta (npr. dijabetes, epilepsija, osteoporoza, kemoterapija, zračenje u onkoloških pacijenata),
 • pacijent značajno izgubi ili dobije na težini kroz kratak vremenski period,
 • nastanu oštećenja tijekom incidenata ili hitnih intervencija (npr. pad, udarac, tučnjava, sudar),
 • nastanu oštećenja uzrokovana lošim prehrambenim i drugim navikama,
 • nastanu oštećenja zbog okolnosti na koje Poliklinika Smile nije mogla utjecati

POPUSTI I AKCIJE

Poliklinika Smile povremeno, u cilju promoviranja novih proizvoda i (ili) usluga nudi akcijske popuste. Popusti su vremenski ograničeni uz naznačeni datum početka i datum završetka trajanja akcije. Osim vremenskog ograničenja, popusti imaju jasno naznačen postotak popusta uz objavu akcijske (snižene) cijene te redovne cijene. Popusti se ne mogu zbrajati i ne vrijede tokom akcije za već snižene proizvode ili usluge. U svakoj akciji jasno su navedeni uvjeti za ostvarivanje prava na popust kao i načini plaćanja na koje se isto primjenjuje.

Opatija, 01.01.2012

Dr.sc. Darko Slovša