Jednokratni setovi

Za svakog pacijenta koristimo jednokratne čaše, sisaljke, zaštitne komprese, maske, rukavice, tacne, kao i matrice, diskove za poliranje plombi, igle, šprice, gaze, vaterole…čime postižemo optimalne uvjete pri radu i mogućnost infekcije svodimo na minimum.

Maska Anti Covid

Dezinfekcija površina i jedinica

Jedna od neizostavnih stvari u našem svakodnevnom radu je i dezinfekcija radnih površina i stomatoloških jedinica, koja se obavlja nakon svakog pacijenta, bez obzira na vrstu rada.

Instrumenti koji su korišteni pri radu potapaju se u dezinfekcijsko sredstvo, gdje stoje pola sata. Nakon toga se stavljaju u ultrazvučnu kadicu , da bi se otklonile sve organske čestice, koje su nevidljive oku.

Kao završna faza nastupa sterilizacija samih instrumenata, koja se vrši pri temperaturi od 134 ° C i tlaku od 2,5 bara.

Navedenim postupcima uništavamo bakterije, viruse, gljivice, ali i njihove spore, te na taj način sprječavamo nastanak i širenje bilo koje vrste infekcije.

REFERENTNI CENTAR ZA MELAG STERILIZACIJU HRVATSKA

Svaki proces sterilizacije strogo kontrolirana, od trenutka zaposlenika ulazi soba sterilizaciju opreme bilježi cijeli proces sterilizacije na poslužitelju, a po završetku naljepnica se ispisuje s bar kodom gdje piše tko a kad sterilizira alata i parametara za sterilizaciju. Suočavamo i ozbiljno razmatrati proces sterilizacije. Vaša sigurnost i zdravlje je naš prioritet. Smile klinike su ponosni vlasnici referentnog centra marke za izvrsnost u području sterilizacije, njemačkog proizvođača opreme MELAG.

360

Stomatološka Ordinacija Smile Opatija - clinica dentale - dentista
Stay safe in Croatia

ANTI COVID PROTOKOL U SMILE POLIKLINIKAMA

Dragi naši sadašnji i budući pacijenti ,
Naša klinika je uvijek provodila najviše mjere kada su u pitanju dezinfekcija i sterilizacija. Svi kirurški zahvati se provode u sterilnim uvjetima. U kirurškoj sali su uvijek dvije dentalne asistentice, sterilna i nesterilna, čime pružamo potpunu sigurnost i bezbrižan kirurški zahvat svakom našem pacijentu. Kirurški jednokratni mantili, sterilne rukavice, maskice, kirurške kape i zaštitni viziri naša su svakodnevna zaštitna oprema.
 
Svi instrumenti su sterilni i otvaramo ih tek kad pacijent sjedne na dentalnu stolicu.
Kod ispuna, liječenja zuba i svih ostalih dentalnih zahvata koriste se jednokratni mantili, kape, maske i zaštitni viziri.
Nakon zahvata svi instrumenti se dezinficiraju i steriliziraju. Provodi se detaljna dezinfekcija svih površina i dentalnih stolica.
 
Budući da imamo 9 ordinacija kao dodatnu mjeru sigurnosti u vrijeme Covida 19 uveli smo da ordinacija nakon detaljne dezinfekcije ostaje prazna najmanje 2 sata prije idućeg pacijenta.
Sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo naših pacijenata nam je uvijek na prvom mijestu.
 
ŽELJELI BISMO NAGLASITI DA NAŠA POLIKLINIKA TE MJERE ODRŽAVA I BEZ COVIDA 19!
 
Vaša Poliklinika Smile