Poliklinika Smile u suradnji sa PBZ bankom ugovorila je kreditnu liniju financiranja dentalnih usluga putem potrošačkih kredita i to beskamatno za kredite sa rokom otplate do 36 mjeseci.

Korisnici kredita

Korisnici mogu biti sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj i stalnim primanjima kod domaćih ili inozemnih pravnih osoba, koje na datum dospijeća kredita neće biti stariji od 75 godina.

Iznos kredita

Od 4.000,00 do 100.000,00 kuna.

Namjena

Kredit se odobrava za stomatološke usluge prema ponudi Poliklinike Smile.

KAMATE
MJESECIKAMATEEKS
240,00 %0,00 %*
360,00 %0,00 %*
481,99 %2,01 %*
603,20 %3,25 %*
724,00 %4,08 %*
844,57 %4,67 %*

*EKS je izračunat prema roku otplate i visini kamate uz maksimalni iznos kredita

Rok otplate

Rokovi otplate su fiksni i zadani te ne mogu biti drugačiji od ponuđenih.

Korištenje kredita

Jednokratno, bezgotovinskim plaćanjem po prihvaćenoj ponudi na račun Poliklinike Smile. U razdoblju od početka korištenja do prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni dio kredita, banka obračunava interkalarnu kamatu u visini redove kamatne stope na kredit.

Rok korištenja je 3 mjeseca.

Instrumenti osiguranja

Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu (korisnika i eventualnog sudužnika) i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Dodatno za kredite preko 20.000,00 kuna izjava o zaplijeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu korisnika i eventualnog sudužnika) i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Naknada za korisnika kredita

Bez naknade.

Otplata kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama.

Svi ostali uvjeti koji nisu utvrđeni ovom ponudom primjenjuju se sukladno važećim uvjetima kreditiranja PBZ banke. Ova ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezujuću ponudu za Polikliniku Smile i (ili) za PBZ.

Za sve informacije o financiranju stomatoloških usluga nazovite nas besplatno ili nam pošaljite upit mail-om.

POŠALJITE NAM UPIT ZA FINANCIRANJE

Leave a Reply