Poliklinika Smile je v sodelovanju s PBZ banko dogovorila kreditno linijo za financiranje zobozdravstvenih storitev s potrošniškimi posojili, brezobrestno za posojila z dobo odplačevanja do 36 mesecev.

Uporabniki kreditov

Upravičenci so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem na Hrvaškem in stalnimi dohodki pri domačih ali tujih pravnih osebah, ki na dan zapadlosti posojila ne bodo starejše od 75 let.

Znesek posojila

Od 4.000,00 do 100.000,00 kun.

Namen

Posojilo se odobri za zobozdravstvene storitve po ponudbi Poliklinike Smile.

OBRESTI
MESECIOBRESTIEKS
240,00 %0,00 %*
360,00 %0,00 %*
481,99 %2,01 %*
603,20 %3,25 %*
724,00 %4,08 %*
844,57 %4,67 %*

* EKS se izračuna glede na dobo odplačevanja in višino obresti z najvišjim zneskom posojila

Rok odplačila

Roki odplačevanja so fiksni in določeni in se ne morejo razlikovati od ponujenih.

Uporaba kredita

Enkratno, negotovinsko plačilo po sprejeti ponudbi na račun Poliklinike Smile. V obdobju od začetka koriščenja do prenosa kredita v poplačilo na porabljeni del kredita banka obračunava interkalarne obresti v višini obrestnih mer za posojilo.

Rok uporabnosti je 3 mesece.

Zavarovalni instrumenti

Zadolžnica, ki jo izdajo vsi udeleženci posojila (upravičenec in morebitni soposojilojemalec) in jo potrdi (solemnizira) notar.

Poleg tega za posojila nad 20.000,00 kun izjava o rubežu s soglasjem dolžnika, ki ga izdajo vsi udeleženci posojila upravičenca in morebitnega soposojilojemalca) in potrjeno (solemnizirano) pri notarju.

Uporabniška provizija za posojilo

Brezplačno.

Odplačilo posojila

V enakih mesečnih rentah ali mesečnih obrokih.

Vsi ostali pogoji, ki niso določeni s to ponudbo, se uporabljajo v skladu z veljavnimi kreditnimi pogoji PBZ Banke. Ta ponudba je informativnega značaja in ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Polikliniko Smile in (ali) za PBZ.

Za vse informacije o financiranju zobozdravstvenih storitev nas pokličite brezplačnoali nam pošljite povpraševanje po e-pošti.

POŠLJITE NAM ZAHTEVO ZA FINANCIRANJE

Dodaj odgovor