PREDRASUDE I NAJČEŠĆA PITANJA PACIJENATA

Tisuće i tisuće pacijenata iz raznih zemalja poklonilo nam je povjerenje i zadovoljni su sveukupnim iskustvom kojeg su doživjeli u klinikama Smile. Dokaz tome su i brojni pacijenti koji nas kontaktiraju i dolaze u klinike Smile, upravo po preporuci tih tisuća i tisuća zadovoljnih pacijenata.

Naravno nije sve tako lako i jednostavno. Još uvijek smo svakodnevno zasuti pitanjima stranih pacijenata iz kojih je vidljivo da su puni predrasuda ponekad i neznanja.

Najčešća su pitanja o razlozima povoljnijih cijena od onih u njihovim zemljama. Od mnogih navodimo najčešća pitanja:

Pitanja Stomatologija
Smile studio Rijeka Opatija

Najčešća pitanja u vezi cijene i računa

Zašto su kod Vas cijene niže nego kod nas?

Standard u HR još uvijek je niži od EU prosjeka, plaće također, a dodatni su razlozi manje marže i veliki broj odrađenih pacijenata u usporedbi sa stomatološkim ordinacijama u susjednim zemljama iz kojih najčešće dolaze pacijenti (Italija, Slovenija, Švicarska)

Koja je cijena implantata?

To pitanje najviše volimo :-), ljudi redom pitaju za cijenu implantata kao da im cijena jednog implantata išta govori o ukupnoj cijeni zuba, odnosno zamjenskog zuba temeljenog na implantatu. Jedan komplet, ovisno o stanju čeljusti, može sadržavati niz usluga, zahvata i materijala potrebnih za kvalitetno i trajno rješavanje situacije koju pacijenti ima u ustima. To može uključivati i nadogradnju kosti umjetnim nadomjescima, liječenje gingive, terapije matičnim stanicama, a zatim na sam implantat dolazi i nadogradnja koja može biti metal keramika, cirkon keramika, hibrid keramika, što naravno opet utječe na konačnu cijenu. Dakle implantat, odnosno primarni vijak samo je jedan bio od ukupno potrebnih da bi pacijent imao kvalitetan i funkcionalan nadomjestak izgubljenog zuba. Cijena implantata u konačnici zapravo znači vrlo malo ili ništa o ukupnoj cijeni temeljenoj na implantatu.

Saznajte više o tome na našoj stranici :

Mogu li se računi korisiti kao porezna olakšica?
 • Sve usluge fakturiramo na dvojezičnim računima, na hrvatskom i na jeziku pacijenta,
 • Svi računi klinika Smile mogu se koristiti kao prilog godišnjoj poreznoj prijavi, kao olakšica (ovisno o poreznoj politici i Zakonima zemlje iz koje pacijent dolazi).
Koji su načini plaćanja računa?
 • Račune usluga klinika Smile moguće je platiti;
  • Gotovinom (u kunama),
  • Svim kreditnim i debitnim karticama i
  • Bankovnom doznakom
 • Kod plaćanja gotovinom potrebno je u mjenjačnici promijeniti valutu u kune. Propisi Republike Hrvatske ne dopuštaju plaćanje gotovinom u stranim valutama, pa ni u eurima
Da li moje zdravstveno osiguranje refundira troškove?
 • Da, brojna privatna zdravstvene osiguranja i osiguravateljske kuće prihvaćaju naše ponude i račune te u određenom iznosu refundiraju osiguranicima trošak pruženih usluga obavljenih u klinikama Smile,
 • Postotak i iznos refundacije ovisi o polici koju osiguranik ima ugovoreno kod osiguravatelja
Nudite li financiranje i (ili) obročnu otplatu?
 • Da, imamo nekoliko financijskih institucije putem kojih je moguće financiranje naših usluga
Zubarska Poliklinika

Najčešća pitanja u vezi materijala

Da li su materijali koje koristite jednako kvalitetni?

Apsolutno da, u najčešćem broj slučajeva možda i kvalitetniji od onih u upotrebi u EU. Hrvatska nema industriju zubotehničke opereme i materijala. Svi materijali kupuju se od zastupnika najrenomiranijih svjetski potznatih proizvođača. Korištenjem najkvalitetnijih materijala otklanjamo rizik komplikacija ili potrebu ponovnih dolazaka uzrokovanih nekvalitetnim materijalima, čime bismo zbog troškova putovanja i otklanjanja komplikacija na naš račun, bili nekonkurentni. U praksi uvijek vrijedi da je jeftino najskuplje.

Koje implantate koristite?

Klinike Smile koriste samo najbolju i najskuplju marku zubnih implantata i to isključivo zbog kvalitete samih implantata ali još više zbog kvalitetne podrške i tehnologije. Koristimo samo premium sistem implantat Straumann ® iz Švicarske sa DOŽIVOTNOM GARANCIJOM !

Saznajte više o tome na našoj stranici :

Stomatološka Ordinacija Opatija

Najčešća pitanja u vezi garancija

Kolika je garancija i da li dajete doživotnu garanciju?

Osnovna stvar i činjenica koju posebno želimo naglasiti i koju smatramo krucijalnom je da klinike Smile uredno fakturiraju i izdaju račun za sve obavljene usluge. Temelj bilo kakve sigurnosti i garancije za obavljene usluge je dokaz o plaćanju istih. Znamo kako to baš i nije slučaj kod drugih subjekata na tržištu tako da ponovo posebno napominjemo da je plaćeni račun za obavljene usluge najvažniji dokument kojeg pacijent mora imati za ostvarivanje bilo kakvog prava na reklamaciju, garanciju i ostala prava i obveze koje proizlaze iz međusobnog odnosa,

Ako pri doživotnoj garanciji podrazumijevamo implantat koji je od titana, onda apsolutno da. Sigurni smo da će svaki implantat tisućljećima nadživjeti sve naše pacijente. Često su pacijenti u zabludi objavama o trajanju garancije na radove.

POLIKLINIKA SMILE DAJE NAŠIM PACIJENTIMA DOŽIVOTNU GARANCIJU NA STRAUMANN ® ZUBNE IMPLANTATE!

Zubar Opatija Rijeka Stomatolog

Najčešća pitanja u vezi stručnosti doktora

Da li su Vaši doktori stručni i kvalitetno educirani?
 • Kvaliteta i tradicija medicinskih fakulteta u Hrvatskoj je dokazana i priznata. Primjer je i veliki broj talijanskih stomatologa koji su upravo u Rijeci završili studij stomatologije,
 • Doktor Slovša završio je studij u Berlinu, gdje je i doktorirao i daljnjom edukacijom stekao titulu Master of implantology i Master of oral medicine,
  Saznaj Više na : Dr. Darko Slovša
 • Osim doktora stomatologije i ostali zaposlenici su apsolutno kvalitetno selektirani i zadovoljavaju formalno pravne ali i visoke interne norme,
 • Klinike Smile ponosne su na ISO 9001 certifikat za oralnu kirurgiju i implantologiju, što je i formalno priznanje i dokaz najvišeg mogućeg standarda kvalitete i sigurnosti za pacijente.
  Saznaj više na : Kako odabrati najbolju kliniku 
Što ako imam komplikacije nakon zahvata?
 • Svi zahvati i procedure koje obavljamo rigorozno se kontroliraju check listama i provjerama od strane zaduženih voditelja stomatologa a sa ciljem smanjenja mogućih komplikacija na minimum. Uvijek su mogući rizici i komplikacija o čemu vrlo detaljno i jasno upozorimo sve naše pacijente i to prije početka bilo kakvih radova,
 • Kako bismo maksimalno smanjili mogućnosti i rizike koristimo vrlo sigurne, konzarvativne i strogo kontrolirane postupke,
 • Sve faze terapije su dokumentirane radi Vaše i naše sigurnosti,
 • Ozonom tretiramo tkivo kako bi spriječili eventualne upalne procese i infekcije,
 • Laserom vršimo bio stimulaciju tkiva radi bržeg cijeljenja
 • Ako ipak dođe do komplikacija, uzrokovanih greškom zaposlenika klinika Smile, refundiramo trošak putovanja pacijentu, ukoliko se radi o pacijentima koji dolaze iz drugih zemalja ili udaljenih dijelova Hrvatske. Opcija je, ponovo samo u slučaju da je komplikacija rezultat greške stručnog osoblja klinika Smile, da pacijent odabere po svom izboru liječnika koji će sanirati nastalu situaciju, a trošak istoga podmiriti će direktno klinike Smile.
Stomatološka Poliklinika Rijeka Opatija

Zašto BAŠ nas odabrati?

Što Vas čini drugačijim od drugih?
 • Kao najveću razliku navodimo čvrstu odluku da uvijek budemo vrlo pristupačni, jednostavni i ravnopravni sa pacijentima koji trebaju našu pomoć ili savjet,
 • Nikada ne govorimo da smo najbolji, prepuštamo drugima da ocijene našu izvrsnost,
Zašto mislite da bi pacijenti trebali odabrati baš Vas?
 • Vjerujemo da je garancija kvalitete i stručnosti, uz iskrenost i poštenu cijenu usluga glavni razlog zašto odabrati klinike Smile, od ostalih razloga navodimo;
  • ISO 9001 certifikat za oralnu kirugriju i implantologiju,
  • Specijalizirani smo za implantologiju i oralnu kirurgiju,
  • Najviša akademska titula, Master of oral medicine i Master of implantology,
  • Ogromno iskustvo sa više od 35000 uspješno ugrađenih implantata,
  • Govorimo Vaš jezik,
  • Stalno ulažemo u edukaciju i obrazovanje kadrova,
  • Naše ponude nemaju naknadnih niti skrivenih troškova,
  • Centar izvrsnosti Planmeca, jednog od najrenomiranijih proizvođača stomatološke opreme,
  • Centar izvrsnosti Melag, jednog od najrenomiranijih proizvođača opreme i sustava za sterilizaciju,
  • Centar izvrsnosti Fotona, jednog od najrenomiranijih proizvođača laserskih uređaja i opreme,
  • Centar izvrsnosti Orascoptic, jednog od najrenomiranijih proizvođača optičkih pomagala u medicini,
  • Ovlašteni centar za nadogradnju kosti (Bone management centar),
  • Upotreba terapije krvnom plazmom za poboljšano zarastanje i ubrzanje stvaranja koštanog tkiva,
  • Korištenje najnovije napredne opreme, uređaja i materijala,
  • Svakodnevna primjena novih dokazanih metoda sa ciljem poboljšanja rezultata terapija i smanjenja trajanja operativnih i postoperativnih postupaka,
  • Rigorozna pravila i sustav osiguranja kontrolirane kvalitete sa ciljem izbjegavanja komplikacija, infekcija i ostalih neželjenih efekata i posljedica,
  • Upotreba najnovijih CT uređaja sa minimalnom dozom zračenja radi zaštite Vašeg i našeg zdravlja,
  • Korištenje implantata ioniziranih molekulama kalcija,
  • Obavljanje zahvata u potpunoj anesteziji (narkozi) i (ili) u sedaciji,
 •  

Sve što trebate znati o zubnim implantatima

Što je implantat?
Zubni implantati Straumann - dentalni implantati - Poliklinika Smile Opatija

Implantat je mali vijak od titana. Ugrađuje se u čeljust pacijenta malim kirurškim zahvatom. Implant zamjenjuje prirodni korijen zuba. Implantat može biti ugrađen u gornju i (ili) donju čeljust. Nakon nekog vremena implantat će urasti u kost i preuzeti ulogu korijena zuba. Implantat može služiti kao potpora za krunicu, most ili protezu.

Krunica
Kruna ili most, izrađeni od keramike, cirkonija ili drugog estetskog materijala, trajno su postavljeni na protezu za proširenje.

Nadogradnja (abutment)
Izrađen od titana ili cirkonija, služi kao veza između implantata i protetske obnove (most ili kruna).

Zubni implantat
Titanski vijak je ugrađen u čeljust tijekom malog kirurškog zahvata.  Nakon spajanja implantata i kosti, implantat zamjenjuje korijen zuba.

Kolika je uspješnost ugradnje imaplantata?

Postotak uspješnih ugradnji implantata u dentalnoj kilinici Smile iznosi 99,4%. Uobičajena stopa uspješnosti kod ugradnje implantata u stomatologiji iznosi oko 94%.*

*IZVOR: Esposito M, Grusovin MG, Willings M, Coulthard P, Worthington HV (2007). “The effectiveness of immediate, early, and conventional loading of dental implants: a Cochrane systematic review of randomized controlled clinical trials”. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 22 (6): 893–904.

Da li je implantat rješenje za mene?

Ljudi kojima nedostaje jedan ili više zubi su kandidati za umetanje implantata. Jedina zapreka može biti stanje kosti u čeljusti i moguće kronične bolesti. Ipak, postoje odgovarajuća rješenja u takvim slučajevima. Vaš stomatolog je jedina osoba koja je u mogućnosti odlučiti da li ste kandidat za ugradnju implantata ili ne. Nakon CT snimke i uvida u stanje stomatolog će Vam objasniti da li možete ugraditi implantat ili prije same ugradnje treba najprije nadomjestiti kost. U nekim slučajevima ni to ne pomaže ali o svemu ćete saznati nakon pregleda i CT snimke.

Da li su moje godine prepreka za ugradnju implantata?

Stariji pacijenti često misle da bi njihova dob mogla biti prepreka za umetanje implantata. Ipak, najvažniji faktor je zdravstveno stanje pacijenta, neovisno o dobi. Ako je osoba zdrava i može podnijeti vađenje zuba, može se pretpostaviti da je zdravstveno stanje dovoljno dobro za umetanje implantata. Nakon pregleda, stomatolog će vam dati savjete o tome kakav tretman je idealan za Vašu situaciju.

Kako implantat utječe na kvalitetu života?

Umjetni zub na implantatu preuzima ulogu prirodnog zuba. To znači da je pacijent u stanju jesti i piti što god ona (on) želi. Prije odluke za umetanje implantata, pacijenti se često osjećaju neugodno i zabrinuto. Nakon ugradnje implantata njihovo samopouzdanje i kvaliteta života značajno raste.

NARUČI SE NA BESPLATAN PREGLED

dr. sc. MOM M.Sc. DARKO SLOVŠA dr. dent. med.

Svaki dan pomičemo granice kako bismo pružili
nadu pacijentima.

Prvi pregled uključuje pregled specijaliste, 2D RTG snimak obje čeljusti, konzultacije i izradu zagarantirane* ponude.

Želim besplatan pregled
Novi pacijenti zatražite ponudu - Smile dentalna klinika

Sve što trebate znati o zubnim implantatima

Da li je moguće imati prirodan izgled zuba nakon ugradnje implantata?

Vrlo je velika vjerojatnost da će izgled i funkcionalnost implantata premašiti Vaša očekivanja.

Hoću li moći žvakati istom snagom kao i prije ugradnje imaplantata?

Definitivno da. Nakon određenog vremena potrebnog za prilagodbu, osjećaj će biti isti kao i kod prirodnih zuba.

Koje su prednosti implantata u odnosu na klasičnu protezu?

Postoji nekoliko prednosti:

Trajno rješenje – nakon što je stomatolog ugradio implantat, ništa drugo nije potrebno. Implantat je čvrst i robustan.

Održava zube zdravima – kada se koriste tradicionalne tehnike poput stavljanja mosta, potrebno je izbrusiti susjedne zube kako bi i oni mogu podržati most. Ugradnja implantata isključuje potrebu za brušenjem i time uništavanjem zdravih zuba.

Bolje izgleda – ako izgubite zub (uključujući krunice i korijen) smanjenje čeljusne kosti može prouzročiti starenje lica. Ugradnja implantata može zaustaviti taj proces.

Koliko traje postupak?

Postupak se obavlja u 5 faza

 1. Umetanje implantata (otprilike 10 minuta za svaki implantat) i postavka gingiva formera
 2. Uzimanje otiska (3-4 mjeseca nakon prve faze)
 3. Proba metala (3-4 tjedna nakon druge faze)
 4. Završni rad – privremeno cementiranje (3 -4 tjedna nakon treće faze)
 5. Završni rad – definitivno (konačno) cementiranje (2 – 3 tjedna nakon četvrte faze)
Da li je operacija bolna?

Postupak umetanja implantata radi se pod lokalnom anestezijom kako bi se izbjegla bol ili neugodnosti. Ipak, kao i kod svake druge operacije, tako i u ovom slučaju pacijent se može osjećati malo neugodno. No, većina bolesnika ostaje ugodno iznenađena, jer su očekivali mnogo više boli i neugodnosti.

Također za nervozne pacijente možemo osigurati i svjesnu sedaciju.

Što je to otvaranje implantata ili postavljanje gingiva formera?

Oblikovanje tkiva postavljanjem gingiva formera

Gingiva former je mali titanski vijak kojim se oblikuje tkivo (gingiva) oko implantata. Cilj je da nakon što se na implantat ugradi krunica ta krunica „uđe“ u zubno meso na način da izgleda potpuno prirodno tj. da spoj zubnog mesa i krunice bude takav da je nemoguće prepoznati da se radi u umjetnom zubu.
Iako ovaj postupak značajno doprinosi savršenom izgledu novih zuba, a time i zadovoljstvu naših pacijenata, naš je prioritet sigurnost i stabilnost implantata. Obzirom da je gingiva formere sigurno postaviti samo u slučaju da je implantat stabilan, odluku o njihovom postavljanju donosimo isključivo temeljem izmjerene stabilnosti implantata.

Kod dobre primarne stabilnosti , postavljamo odmah Gingiva former na implantat , tako da več kod sljedećeg dolaska možemo uzeti otisak za gotov rad ( NIJE potrebno naknadno otvaranje gingive i još jedna operacija).

Iskustva i preporuke naših pacijenata

Što reći? Od cura na recepciji, do dr. Milane i njezine asistentice, riječi hvale te iskrena preporuka, koji žele kvalitetu, pristupačnost i bezbolne tretmane. Hvala od srca cijelom kolektivu. I od srca hvala dr. Slovši koji mi je vratio povjerenje u medicinsku struku!

Olivera Malenić

Na preporuku prijatelja odlučila sam se za polikliniku Smile. Od samog ulaska na recepriju, pa do doktorica i njegog tehničara, imam samo riječi hvale. Ljubaznost, usluga, rad i profesionalnost na visokoj razini. Jedno veliko “Hvala” svima. Sa poštovanjem

Slavica Hajduković

Koristio sam usluge poliklinika Smile po prvi put. Našao sam puno profesionalizma u tehnički vrlo opremljenom okruženju, ali istodobno ugodnom i udobnom za pacijente. Preporučujem bez oklijevanja.

Alessandro F.