Edurdo Yoiti Isomura

EDUARDO YOITI ISOMURA

Maksilofacijalni i oralni kirurg

eduardo isomura 7 | Eduardo Yoiti Isomura

Akademska formacija

2013-2021 – Član AOCMF-a

2012 – 2015 – Specijalizacija oralne i maksilofacijalne kirurgije u Conjunto Hospitalar do Mandaqui. São Paulo – Brazil. (kreditni sati: 6040)

2011. – 2012. – Staž iz oralne i maksilofacijalne kirurgije u bolnici Conjunto Hospitalar do Mandaqui. São Paulo – Brazil. (kreditni sati: 1700)

2013-2013 – Staž na odjelu za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju Sveučilišne bolnice Virgen de las Nieves. Granada – Španjolska

2007. – 2010. – Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Santo Amaro. São Paulo – Brazil

Prošao sam specijalizaciju kroz 4 godine prakse u javnoj bolnici i 2 godine privatne prakse u mnogim bolnicama u São Paulu, gdje sam obavio više vrsta unutarnjih fiksacija kod prijeloma lica i tretmana trauma lica kao što su: frakture mandibule, Le fort I, Le Fort II, Lefort III, prijelomi zigomatskog kompleksa, rekonstrukcije orbite, prijelomi fronto-nazo-orbitoetmoidnog kompleksa i ozljede prostrijelnim oružjem. Operacije TMZ-a kao što su artrocenteza, artroskopija, diskopeksija, diskektomija, liječenje rekonstrukcije ankiloze TMZ-a kostohondralnim transplantatom i protezom TMZ-a i liječenje hipermobilnosti.

Također radim sa ortognatičkim zahvatima u bolesnika klase II, klase III, dugo lice, kratko lice i asimetrija. Patologija za liječenje bolesnika s cistama i tumorima glave i vrata, rekonstrukcije lica i oralne kirurgije kao: vađenje impaktiranih zuba, dentalni implantati, preprotetska i rekonstruktivna kirurgija.

Radio sam s jednim od najboljih maksilofacijalnih timova u São Paulu, na čelu s prof. dr. Daniel Falbo Martinz de Souza, te su naše operacije održavane u svim vrhunskim privatnim bolnicama u gradu (bolnica Alemao Oswaldo Cruz, bolnica Sirio Libane, bolnica São Camilo, bolnica São Luiz, bolnica Beneficência Portuguesa, bolnica Alvorada i bolnica Brasil).

Uz navedene bolnice, radio sam i u vlastitoj privatnoj klinici od 2011. do 2016.godine.

Nakon dolaska u Hrvatsku, radio sam u Poliklinici Bagatin u Zagrebu (Hrvatska) od 2018. do 2021. Kroz rad u Bagatin poliklinici stekao sam dodatno iskustvo s oralnom i maksilofacijalnom kirurgijom.

Tečajevi

2021.- Intermolarna distrakcija osteogeneza za pacijente klase II, S.O.R.G akademija (kreditni sati: 1h) 2021. – Seminar – Komplikacije u ortognatskoj kirurgiji: savjeti i trikovi, Buenos Aires – Argentina (kreditni sati: 10h)

2021. – Klinička orijentacija u digitalnoj prilagodbi za recountour lica, Nemotec (kreditni sat: 1 h) 2021 – Neodent Global e-symposium, (kreditni sati: 10h) 2021 – ITI world symposium 2021. – ortognatska kirurgija u bolesnika s rascjepom, S.O.R.G academy (Kredit: 1 CME) 2018. – Uvodni tečaj u sustav implantata Neodent Grand Morse, Zagreb Hrvatska 2018. – Straumann pro arch bezubih rješenja. Zagreb – Hrvatska 2016. – Kirurška simulacija kod prijeloma lica: modul II. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 08h) 2016. – Kirurška simulacija prijeloma lica: modul I. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditno vrijeme: 13h) 2016. – Tečaj rekonstrukcije mandibule. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 08h) 2016. – Tečaj Ortognatske kirurgije. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 08h) 2015. – Tečaj kirurškog liječenja temporomandibularnog zgloba. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 10h) 2014. – Komplikacije u ortognatskoj kirurgiji. AOCMF tečaj Latinska Amerika. Campinas – Brazil 2014. – Tečaj traume lica. Institut za znanstvene inovacije i razvoj obrazovanja. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 11h) 2013. – Program ažuriranja maksilofacijalne kirurgije. Istraživanje i kontinuirano medicinsko obrazovanje. São Paulo – Brazil (kreditni sati: 10h) 2010. – Kontinuirana edukacija za monitor oralne i maksilofacijalne kirurgije na Sveučilištu Santo Amaro São Paulo – Brazil (kreditni sati: 180h) 2010. – Tijek prijeloma mandibule. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (kreditno vrijeme: 4 h) 2009. – Pripravnički staž na odjelu za oralnu patologiju . A.C Camargo Cancer Center São Paulo – Brazil (kreditni sati: 198h) 2008 – Tijek lezija usne šupljine. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (Kreditni sati: 4h) 2008. – Tečaj prve pomoći. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (Kreditni sati: 4h) 2008. – Tečaj Ortognatske kirurgije. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (Cresit sati: 4h) 2008. – Tečaj anesteziologije. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (kreditni sati: 4 h) 2008. – Tečaj dijagnostike oralnog karcinoma. Paulistan stomatološka udruga São Paulo – Brazil (kreditni sati: 2 h)

2008 – Čimbenici rizika za rak usne šupljine. Paulistan stomatološka udruga São Paulo – Brazil (kreditni sati: 2 h)

2008 – Primjena molekularne biologije u oralnom karcinomu. Paulistan stomatološka udruga São Paulo – Brazil (kreditni sati: 2h)

2007. – Tečaj Kirurški zahvati. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (kreditni sati: 4h)

2007. – Tečaj dentalnih implantata. Sveučilište Santo Amaro São Paulo – Brazil (kreditni sati: 4h)

eduardo isomura 5 | Eduardo Yoiti Isomura

Usmena izlaganja

1- Isomura E.Y.; Fukuda G.G.F.; Silva R.B.; Guimarães G.B.; Souza D.M.F.; Fonseca E.V. Odgođeno liječenje zigomatskog orbitalnog kompleksa i nazo-orbitalno-etmoidnih prijeloma. Sao Paulo kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2014. São Paulo – Brazil

2- Faro G.G.; Isomura E.Y.; Silva R.B.; Guimarães G.B.; Sousa D.F.M.; Fonseca E.V. Liječenje bolesnika s Klasom III dentofacijalne deformacije: prikaz slučaja. Paulistan kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2014. São Paulo – Brazil

3- Isomura E.I.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Teixeira V.; Faro G.G. Ankiloza temporomandibularnog zgloba: rekonstrukcija TMZ-a s prilagođenom protezom. Brazilski kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije . 2013. Rio de Janeiro – Brazil

4- Isomura E.I.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Teixeira V.; Mendes N.F.; Martini M.Z. Komplikacije kod fraktura donje čeljusti uslijed prostrijelnih ozljeda: Liječenje nepravilnosti mandibule. Paulistan kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2012. São Paulo – Brazil

5- Teixeira V.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Brito B.C.F.; Isomura E.Y.; Mendes N.F.

Liječenje prijeloma srednjeg lica u djece. Paulistan kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2012

6- Faro G.G.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Brito B.C.F.; Isomura E.Y. Komplikacije kod prijeloma lica: Protokol liječenja mandibularnog osteomijelitisa. Paulistan kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2012. São Paulo Brazil

7- Isomura E.Y.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Brito B.C.F.; Faro G.G. Prijelom mandibule uzrokovan prostrijelnom ranom. Paulistan kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2012. São Paulo – Brazil

8- Faro G.G.; Falbo D.; Fonseca E.V.; Teixeira V.; Isomura E.Y. Ludwigova angina u imunokompromitiranih bolesnika: prikaz slučaja. Brazilski kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2011. Vitória – Brazil

9- Isomura E.I.; Santos J.F.J. Učinak hiperbarične terapije kisikom na oseointegraciju u ozračenih bolesnika. Paulistanski kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije, 2010. São Paulo – Brazil

10- Isomura E.I.; Santos J.F.J. Učinak hiperbarične terapije kisikom na oseointegraciju u ozračenih bolesnika. Brazilski kongres o raku usne šupljine, 2010. São Paulo – Brazil

Kongresi

III Simpozij kirurške simulacije . 2016 Simpozij rekonstrukcije mandibule. 2016 II Simpozij kirurškog liječenja TMZ-a. 2016 I Simpozij kirurškog liječenja TMZ-a. 2015 I Simpozij Određivanje čimbenika u ishodu liječenja prijeloma lica. 2014 I Znanstveni simpozij Conjunto Hospitalar do Mandaqui AOCMF simpozij – Komplikacije u ortognatskoj kirurgiji. 2014 XII São Paulo kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2014 AOCMF SIMPOZIJ – Napredni tečaj u traumama visokog stupnja i balističkim ozljedama. Sudionic. 2013.

XII Brazilski kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2013 XII São Paulo kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije. 2013.

XI São Paulo kongres oralne i maksilofacijalne kirurgije.. 2012.

III Simpozij oralne i maksilofacijalne kirurgije. São Paulo 2011.

II Međunarodni kongres implantologije. São Paulo 2010.

IX Brazilski kongres o oralnom raku. São Paulo 2010.

X Kongres maksilofacijalne kirurgije i traumatologije u São Paulu. 2010.

VIII Brazilski kongres o oralnom raku. 2008.